Color Engineering Lab    
 
 
 

State Key Lab of Modern Optical Instrumentation
College of Optical Science and Engineering
Zhejiang University

   
 
 

Member

Faculty

Prof. Ming Ronnier Luo

Dr. Changjun Li

Dr. Guihua Cui

Dr. Jing Liang (Postdoc, Dalian Polytech University)  

Dr. Fereshteh Mirjalili (Postdoc, Iranian)

Xiaolu Zhu (Secretary)

 

Advisors

Prof. Michael Pointer (University of Leeds, UK)

Prof. Peter Boyce (Rensselaer Polytechnic Institute, USA)

Prof. Phil Green (Gjovik University College, Norway)

Prof. John B Hutchings (University of Leeds. UK)

 

PhD Students

Qiyan Zhai   Lihao Xu      

Yuzhao Wang  Farhan Muhammad    

Yu Hu    Muhammad Usman Khan

Mingkai Cao  Dalin Tian

Imran Mehmood

 

Master Students

Meilin Wang      Shiqi Zheng      

Yuechen Zhu      Jiamin Shen

Baiyue Zhao

    

Forthcoming Students

Qiang Wang     Xi Lv

Rui Peng      Liu Yu  

 

Alumni

Hong Li (Master), Huawei Inc.
Yang Yang (PhD) , L'OREAL
Shining Ma (Master), University of Leuven
Haiting Gu (Master), TP-LINK
Wenjie Huang(Master), Huawei
Ming Ye (Master), Baidu
Yuteng Zhu(Master), TP-LINK
Muhammad Safdat(PhD), Zhejiang University, postdoctor


 
Copyright©2012 Color Engineering Center
AddressRm435,No.3 Teaching Building, College of Optical Science and Engineering,
Zhejiang University, 38 ZheDa Road, HangZhou310027, China
Voice+86-57187952225 Emaillindajin@zju.edu.cn